بازدید معاونت اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب شهرستان دشت آزادگان

بازدید معاونت اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب شهرستان دشت آزادگان
بهمن 15, 1399
22 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان، هر ساله همزمان با آغاز دهه فجر نمایشگاه مدرسه انقلاب در سراسر کشور و استان خوزستان برگزار می […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان، هر ساله همزمان با آغاز دهه فجر نمایشگاه مدرسه انقلاب در سراسر کشور و استان خوزستان برگزار می شود.

امسال نیز همزمان با شروع فعالیت دانش آموزان، معاونت برادران اتحادیه استان و مدیر اجرایی اتحادیه استان جهت افتتاح نمایشگاه مدرسه انقلاب به این شهرستان سفر کردند.