برنامه تلویزیونی رسانش با موضوع داستان نویسی به روایت تصویر

برنامه تلویزیونی رسانش با موضوع داستان نویسی به روایت تصویر
اسفند 28, 1399
49 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،برنامه تلویزیونی رسانش با موضوع داستان نویسی  با حضور پرستو علی عسگر نجاد نویسنده و داستان نویس برگزار شد برنامه تلویزیونی […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،برنامه تلویزیونی رسانش با موضوع داستان نویسی  با حضور پرستو علی عسگر نجاد نویسنده و داستان نویس برگزار شد

برنامه تلویزیونی رسانش با هدف آموزش مهارت و سواد رسانه ای به نوجوانان هر هفته دوشنبه ها ساعت ۱۹:۰۰ به روی آنتن شبکه امید می رود.

گزارش تصویری این برنامه از نگاه شما می گذرد: