بیست و یکمین اردوی تربیتی، تشکیلاتی طلایه داران فردا دختران اهواز برگزار شد.

بیست و یکمین اردوی تربیتی، تشکیلاتی طلایه داران فردا دختران اهواز برگزار شد.
آبان 10, 1400
50 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بیست و یکمین اردوی تربیتی، تشکیلاتی طلایه داران فردا خواهران اهواز برگزار شد. بخش اول دوره طلایه داران فردا با […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بیست و یکمین اردوی تربیتی، تشکیلاتی طلایه داران فردا خواهران اهواز برگزار شد.

بخش اول دوره طلایه داران فردا با حضور جمعی از مسئولین انجمن اسلامی بصورت حضوری برگزار و بخش دوم این دوره بصورت مجازی با حضور اعضا هیأت مرکزی، مربیان و سر گروههای انجمن اسلامی دانش آموزان اهواز در حال برگزاری می باشد.

محتوای دوره توسط مربیان و سرگروههای اتحادیه اهواز ارائه شد.