تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز و آموزش و پرورش ناحیه ۲ این شهرستان منعقد شد.

تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز و آموزش و پرورش ناحیه ۲ این شهرستان منعقد شد.
فروردین 17, 1400
56 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان، ظهر امروز سه‌شنبه تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز و آموزش و پرورش ناحیه ۲ این شهرستان […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان، ظهر امروز سه‌شنبه تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اهواز و آموزش و پرورش ناحیه ۲ این شهرستان و اتحادیه انجمن‌های دانش آموزان شهرستان اهواز به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش همکاری دو جانبه و در راستای فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های موجود به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تنظیم چارچوب‌های عملیاتی و همکاری متقابل و مشترک در زمینه فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی و دانش آموزی و مدرسه محور و با تأکید بر رسیدن به یک مدل طرح‌های تربیتی – آموزشی و مدرسه‌ای در گام دوم انقلاب اسلامی ارائه شد.

این تفاهم‌نامه در هشت ماده و ۳۳ بند و در سه نسخه با هک و اعتبار واحد تنظیم و در تاریخ شانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ به امضای دو طرف رسید و تا پایان شهریور ۱۴۰۱ اعتبار دارد.