جلسه کادر اتحادیه استان با موضوع دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

جلسه کادر اتحادیه استان با موضوع دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.
دی 11, 1400
51 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه کادر اتحادیه استان با موضوع دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه کادر اتحادیه استان با موضوع دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.