دوره پاتوق زندگی به توان نوجوان| کلاس طب سنتی ویژه دانش آموزان

دوره پاتوق زندگی به توان نوجوان| کلاس طب سنتی ویژه دانش آموزان
تیر 27, 1400
122 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه دوره تابستانه دختران اهواز (پاتوق زندگی به توان نوجوان) با حضور استاد سرکار خانم دکتر باغبان فعال طب سنتی […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه دوره تابستانه دختران اهواز (پاتوق زندگی به توان نوجوان) با حضور استاد سرکار خانم دکتر باغبان فعال طب سنتی با موضوع درمان کرونا در طب سنتی برگزار شد.

ایشان اول به موضوع چرا طب سنتی پرداخته و ضرورت شناخت و راههای درمان در طب سنتی را بیان کرده و همچنین بهرموانع و آسیبهای رسیده به طب سنتی پرداختند.
در ادامه ایشان به شیوه ها و پیشگیری و درمان کرونا در طب سنتی پرداخته و برخی داروهای مناسب در درمان کرونا را معرفی کردند.

این جلسه با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.