شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۶

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم