یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم