سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۴

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم