یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم