چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم