یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

توزیع ۲۲۵ بسته مواد پروتئینی بین خانواده های دانش آموزان مناطق محروم