سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۷

رزمایش مواسات و همدلی مومنانه

به همت دانش آموزان و پیشکسوتان اتحادیه استان، تعداد ۱۵۰۰ پرس غذا جهت توزیع بین نیازمندان و فقرای مناطق محروم تهیه و توزیع گردید.