یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰

فیلم برگزاری هئیت انصارالمهدی شهرستان ایذه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه های انجمن های شورای اسلامی ، این فیلم به دلیل گزارش برگزاری هئیت انصارالمهدی شهرستان ایذه در مکان مورد نیاز تهیه شده.