پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۸

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان

اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي بين انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كشور و به منظور حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمايتهاي معنوي و مادي حضرت امام خميني (ره) تأسيس و طي ساليان متمادي در زمينة تربيت نيروهاي مخلص دانش آموزي و حضور آنها در صحنه‌هاي انقلاب اقدام نموده است. اكنون كه نظارت عاليه بر جريان فكري و فرهنگي اتحاديه با انتصاب نماينده از سوي مقام معظم رهبري محقق شده است با عنايت به اينكه اتحاديه مشمول قانو ن احزاب، انجمنها و جمعيتهاي سياسي مصوب سال 60 نيست و از طرفي دستگاه دولتي نيز محسوب نمي‌شود به عنوان يك مجموعة فرهنگي با شخصيت حقوقي مستقل براي تحقق اهداف مذكور و در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. ماده 1) تعريف: اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به عنوان يك مجموعة فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسر كشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل گرفته و كماكان تحت نظارت عالية مقام معظم رهبري و نمايندة منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌كند.

آخرین اخبار اتحادیه

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور ، حجت الاسلام ایمان اسکندری به عنوان سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور ، حجت الاسلام ایمان اسکندری به عنوان سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان منصوب شد.

آذر 27, 1400

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستان، حسین تاریخی، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی...