دشت آزادگان | قرارگاه های شهری

دشت آزادگان | قرارگاه های شهری
دی 5, 1400
239 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، قرارگاه شهری اتحادیه شهرستان دشت آزادگان با حضور دانش آموزان و مربیان اتحادیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، قرارگاه شهری اتحادیه شهرستان دشت آزادگان با حضور دانش آموزان و مربیان اتحادیه برگزار گردید.