انتشار شماره پنجم نشریه دانش آموزی کهف

انتشار شماره پنجم نشریه دانش آموزی کهف
تیر 13, 1399
224 بازدید

از شماره پنجم دو هفته نامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همزمان با میلاد امام رضا (ع) رونمایی شد.

از شماره پنجم دو هفته نامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همزمان با میلاد امام رضا (ع) رونمایی شد.

برچسب ها اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزاناتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خوزستانحجت الاسلام محمد عربمحمد عربنشریه دانش آموزینشریه دانش آموزی کهفنشریه کهف