مسابقه کتاب دانش آموز و اخلاق معاشرت (آذر ماه)

مسابقه کتاب دانش آموز و اخلاق معاشرت (آذر ماه)
دی 11, 1399
1150 بازدید

مسابقه کتاب ماه دانش آموز و اخلاق معاشرت ویژه دانش آموزان پسرانه متوسطه اول و دوم امتحان کتاب ۲۰هرماه به صورت مجازی درصفحه https://eitaa.com/anjoman_islamiAHW برگزار میگردد.

مسابقه کتاب ماه

دانش آموز و اخلاق معاشرت

ویژه دانش آموزان پسرانه متوسطه اول و دوم

امتحان کتاب ۲۰هرماه به صورت مجازی درصفحه
https://eitaa.com/anjoman_islamiAHW
برگزار میگردد.

برچسب ها